Entre Nous

© Kristien Verhoeyen

De compagnie NouS gaat in hun eerste voorstelling op zoek naar de pure essentie van de dagdagelijkse ontmoeting, de vanzelfsprekendheid ervan, de geijkte formules en codes. Ze verkennen het veld tussen straat- en bewegingstheater. Een intuïtief aanvoelen van de situatie bepaalt hoe de ontmoeting tussen acteurs en dansers verloopt. Hun reacties zijn heel onverwacht of net heel herkenbaar. Een opeenvolging van hallucinante situaties doet zich voor. En dan worden ze ook nog eens opgezadeld met een vreemd object... Ze proberen met elkaar en het bizarre object te communiceren. En alsof dit nog niet genoeg was! Ook de ruimte om hen heen wil het hoge woord voeren. Daar hadden ze even niet aan gedacht! Plots lijkt communiceren helemaal niet meer vanzelfsprekend! Dus... alle regels overboord en... ja, wat dan?! Chris De Feyter, een van de leden van NouS, is een ouwe getrouwe gast. Vorig jaar streek hij met Hamish & Flamish ook al neer in het park.

Met: Celia Crahay, Chris De Feyter‚ Erki De Vries en Anton Boon | Met speciale dank aan: Theater aan Zee 2008 | NouS is een coproductie van NouS en TAZ