Imagining the scene

Deze reeks collages werken verder op het werk “droomrest”. Ze zijn opgebouwd uit verwerkte foto's gecombineerd met grijs potlood. Ze voegen kinderherinneringen samen met reële ruimtes en objecten. Elk werk stelt een andere “kamer” of ruimte voor. Elke kamer dient evenzeer als denkmodel voor een scenografie.