Drooomrest

De installatie en collage-reeks “droomrest” is ontstaan uit een bundeling van ideeën omtrent verschillende scènebeelden voor een theaterstuk waarin objecten, sculpturen en dieren in vreemde combinaties een surrealistisch geheel vormen. De verschillende elementen van de installatie laden zich aan elkaar op en krijgen zo hun herbetekenis. Van Esbroeck zelf vervult samen met het water dat in verschillende vormen terug keert, de verbindende factor tussen de verschillende elementen.